Sídlo spoločnosti

Adresa
Diamantier, s.r.o.
Hviezdoslavova 8
911 01 Trenčín
Kontakt
Tel:          +421 911 776 774
Kontakty na predajné miesta
Fax:         +421 32 744 2501
E-mail:      briliant@briliant.sk
Web:         www.briliant.sk

Zastúpenie na diamantovej burze v Antverpách

Adresa
A BRILIANT, a.s.
Diamantclub van Antwerpen
Office no. 503
Pelikaanstraat 62
2018 Antwerpen
Belgium
Kontakt
Tel.: +32 470 225 087